Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2017

Den årlige årsrapport vedrørende Børnevaccinationsprogrammet. Jeg bruger ofte rapporten til at minde om hvorfor en vaccine kommer med i Børnevaccinationsprogrammet og hvorfor andre ikke gør. En vaccine skal nemlig opfylde følgende punkter (se s. 18-19):

* Alvorlighed og hyppighed af sygdommen. Sygdommen, der vaccineres imod, skal have en vis alvorlighed og hyppighed for at retfærdiggøre risikoen for eventuelle bivirkninger hos ellers raske børn.
* Bred erfaring med vaccinen blandt børn. Vaccinen skal være afprøvet på større grupper af børn for at sikre vaccinens effekt og sikkerhed for den vaccinerede.
* Gavnlig virkning i forhold til eventuelle bivirkninger. Der skal være tilstrækkelig dokumentation for, at fordelene ved den sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende effekt af vaccinen overstiger risiko for bivirkninger.
* Forældres accept. Den nye vaccine såvel som det samlede børnevaccinationsprogram skal være acceptabelt for forældrene.
* Interaktioner og indpasning i vaccinationsprogrammet. Den nye vaccine i programmet må ikke påvirke andre vacciner negativt (give interaktioner) eller give uønskede økologiske effekter (at en mikroorganisme, man vaccinerer imod, erstattes af andre).
* Samfundsøkonomi. Indførelse af vaccinen skal være samfundsøkonomisk rimelig, så udgifter til vaccination er rimelige sammenholdt med den samfundsmæssige gevinst.

https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Vaccination/Boernevaccination/BoernevaccProgramAarsrap2017_23apr18.ashx

#ToRead #Vacciner

Skriv en kommentar