Refeeding Syndrom – Må ikke overses hos ældre

Refeeding syndrom er en akut alvorlig tilstand, der også ses hos ældre, som indlægges på hospitalet og får ernæring. Under 2. verdenskrig blev nogle japanske krigsfanger løsladt, efter de havde overlevet langvarig sult. Kort tid efter de begyndte at få mad igen, udviklede de dyspnø, ødemer, hjertesvigt, neurologiske symptomer og 21% af fangerne døde. I […]

Delir – Når patienterne bliver forvirrede

Første gang jeg stiftede bekendtskab med en delirøs patient, var da jeg under medicinstudiet sad fastvagt hos en indlagt patient. Da jeg startede på vagten, var patienten fornuftig og fremstod ikke forvirret. Mens jeg talte med patienten, skiftede dette dog fra det ene minut til det andet. Pludselig autoseponerede han sit venflon, hoppede ud af […]