Fin statusartikel om #sepsis, der…

Fin statusartikel om #sepsis, der gennemgår de nye definitioner for sepsis (2016-kriterier). Definitionen er blevet forenklet, så der er fokus på organsvigt og nu kun to graderinger (sepsis og septisk shock). Man anvender i praksis qSOFA til at screene for sepsis, men de gamle SIRS kriterier kan stadig anvendes til at identificere infektionen.

http://ugeskriftet.dk/videnskab/sygdomsbyrde-og-definitioner-af-sepsis-hos-voksne

#ToRead

Skriv en kommentar