Inden for få år kommer der mange flere ældre, hvilket også betyder en vækst i antallet af patienter på sygehusene. Det er fint at arbejde for initiativer, der skal flytte behandlingen ud til borgeren, men utopisk at forestille sig ikke at oprette flere sengepladser.

I løbet af syv år vil der komme ca. 36% flere ældre over 75 år, ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Dette svarer ifølge Lægeforeningen til 700 nye sengepladser, og derfor er politikerne nødt til at investere i flere sengepladser over de kommende år. Til dette svarer Sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

“Svaret er ikke entydigt at oprette hundredvis af nye medicinske sengepladser, men en langt mere markant omstilling af sundhedsvæsenet, hvor mere behandling klares i eller tæt på borgerens eget hjem”

Sundhedsministeriet Tweet 11/12-2018

Det er sådan set ikke forkert hvad Sundhedsministeren siger, at svaret kun entydig er oprettelse af nye sengepladser. Vi kan arbejde for at få flyttet stadig mere behandling ud til borgere i hjemmet, arbejde mere for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt bruge ny teknologi til at indføre mere Telemedicin, hvor mødet med patienten også kan ske i patientens eget hjem. 

Men det ville være fuldstændig utopisk at forestille sig, at sundhedsvæsnet kan absorbere den store vækst i patienter uden at skulle oprette nye sengepladser. Hvis ikke vi reagerer i tide, risikerer vi mere overbelægning og dårligere behandling til patienterne. Risikoen vil blandt andet være at patienterne udskrives for tidligt, hvilket øger risikoen for at patienten genindlægges og dermed vil udhule sengepladserne der er til rådighed yderligere. 

Flere sengepladser – hvad ellers?

Jeg synes helt klart at der også skal arbejdes for andre initiativer, end blot at øge antallet af sengepladser med væksten i antallet af patienter. Specielt synes jeg at Telemedicin er et område, der er spændende og som vi formentlig vil se meget mere af i fremtiden. Et godt eksempel her er det projekt, der hed Gerikufferten, hvor hjemmesygeplejersker i fire fynske kommuner blev udstyret med en kuffert der gjorde dem i stand til at foretage en lang række objektive målinger, og tage simple blodprøver som væske og infektionstal. Resultaterne kom ind i en database som både sygehus, den praktiserende læge og hjemmeplejen kunne tilgå. På den måde kan lægen hurtigt spotte når den ældre borger begynder at skrante, og starte behandling meget tidlig i forløbet og dermed undgå en indlæggelse. Det skal vi have meget mere af. 

En anden udfordring er, at kommuner ved udskrivelsen af ældre patienter ikke altid har en aflastningsplads eller andet akut tilbud ledigt. Det betyder at patienten bliver indlagt på sygehuset, på trods af at de medicinsk er færdigbehandlet. Det gør kravet til sengepladser større, og derfor skal der arbejdes for at skaffe flere akutpladser ude i kommunerne. 

Endelig kan vi jo også se på om nogle indlæggelser i højere grad kan konverteres til ambulante besøg i stedet. Dette vil dog formentlig kræve at ventelisterne på ambulatorierne kommer længere ned, fordi en patient kan altså ikke vente i fx. tre måneder, hvis vi skal forebygge at patienten bliver indlagt. 

Meld klart ud politikere!

Selvom der er andre løsninger end nye sengepladser, når vi får flere ældre, så er det for langt ude at forestille sig at vi kan undgå nye sengepladser. 

Nu hvor Folketingsvalget nærmer sig, synes jeg politikerne skylder danskerne et svar. Vil de et sundhedsvæsen med samme kvalitet som i dag? Eller skal vi som danskere forvente dårligere behandling fremover, når vi bliver indlagt? Vil de finansiere de flere sengepladser det kræver, når vi får flere patienter? 

Published by Andreas Andersen

Yngre læge der arbejder med Geriatri og Akutmedicin

Leave a comment

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: