Hvis politikerne gerne vil have #medicinskcannabis til behandling af patienter…

Hvis politikerne gerne vil have #medicinskcannabis til behandling af patienter, er der ingen vej udenom klinisk forskning. Jeg er her helt enig med klinikchef Torsten Licht, som siger:

”Jeg mener, at politikerne burde skrotte den nuværende ordning og lave et mere struktureret forsøg med udgangspunkt i smerteklinikker og neurologiske afdelinger. Det skal ikke være samtlige praktiserende læger, der skal kunne udskrive medicinsk cannabis, men man bør i stedet lave kontrollerede kliniske forsøg på mindre patientgrupper på eksempelvis smerteklinikker, hvor vi har den største viden om smertepatienter”

Skriv en kommentar