Rygning er suverænt den største risikofaktor vi har for både sygdom og død. Vi skylder vores børn og unge, at vi beskytter dem mod dette.

Rygning slår hvert eneste år knap 14.000 danskere ihjel. Ja, du læste rigtigt – 14.000! Det er helt vildt så mange danskere der må lade livet til rygning. Udover risikoen for dødsfald, øger rygning også risikoen for adskillige sygdomme. Hvis vi virkelig vil gøre noget for folkets sundhed og dødelighed, er rygning altså den enkelte faktor hvor vi vil kunne gøre mest.

Jeg er heller ikke i tvivl om, at hvis tobak var et nyt stof der skulle godkendes i dag, ville det enten ikke blive godkendt eller ville blive godkendt med strengere regulatoriske krav. Det er vores kultur og det faktum at så mange danskere allerede ryger, der forhindrer os i for alvor at gøre noget ved rygning. Hvis man gjorde det ulovligt at ryge i dag, ville det simpelthen påvirke for mange mennesker.

Men da tobak netop fører så meget død og sygdom med sig, ville det være uetisk hvis vi ikke gør noget ved det. Og hvor det kan være svært at gøre meget for de danskere der allerede ryger i dag, synes jeg vi har en kæmpe forpligtelse for at forhindre nye rygere i at komme til. Vi bør forebygge at børn og unge starte med at ryge.

Røgfri fremtid

Her synes jeg det netop lancerede projekt “Røgfri fremtid” er et godt intiativ. Det er Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, der i et samarbejde vil føre en kampagne for at vi alle bryder nogle af de små vaner, der fører til at børn og unge begynder at ryge.

Til kampagnen hører en Facebookside og en hjemmeside, som jeg kun kan anbefale at støtte.

Målet for kampagnen, er at der i 2030 ikke er nogen børn og unge der ryger. Kampagnen handler altså ikke om at genere de eksisterende rygere, men om at forhindre at vores børn begynder at ryge. Noget alle bør kunne bakke op om.

Politiske initiativer der kan støtte røgfri fremtid

Hvis vi skal forhindre unge i at ryge, kommer vi ikke uden om, at der skal træffes politiske beslutninger. Politiske beslutninger der skal gøre det sværere for unge at få adgang til eller blive fristet af tobak.

For eksempel bør det overvejes, om det er rimeligt at cigaretter er synlige i øjenhøjde ved kasserne i supermarkederne. Burde de ikke være låst inde eller skærmet af? Måske burde pakkerne være udformet mere neutralt?

Der er også set en del eksempler på at mindreårige har kunnet købe tobak, fordi supermarkederne ikke altid håndhæver loven på dette område. Det er trist, fordi det ville gøre det sværere at få adgang til, hvis det kun var voksne der kunne købe produkterne. På et tidspunkt læste jeg et forslag om, at cigaretter skulle trækkes i automater, hvor man f.eks. skulle bruge et kørekort eller lign., som kunne dokumentere ens alder. Det synes jeg er en rigtig god ide.

Udover at gøre cigaretter mindre tilgængelige, kommer vi ikke udenom at prisen har betydning. Selvom cigaretter allerede er dyre i dag, ville en højere pris gøre det sværere og mindre attraktiv for unge at starte med at ryge. Netop den del ville kunne genere nuværende rygere, fordi de så ville købe færre cigaretter, men det ville jo også hjælpe med at forbedre deres sundhed. Forslaget vil formentlig også øge grænsehandlen af cigaretter, men det synes jeg er acceptabelt, hvis det gør det sværere for unge at starte med at ryge. Jeg tror nemlig primært det vil være eksisterende rygere, der vil gøre brug af grænsehandlen til at skaffe cigaretter. Derfor synes jeg helt klart det skal overvejes at hæve prisen på cigaretter markant, så vi kan forhindre vores børn og unge i at starte med at ryge.

Det er på tide, at vi i Danmark får gjort noget ved rygning, så vi kan få færre sygdomme og dødsfald i befolkningen. Og så vi kan få en røgfri fremtid for vores børn og unge.

#rygning #røgfrifremtid

Published by Andreas Andersen

Yngre læge der arbejder med Geriatri og Akutmedicin

Leave a comment

Skriv en kommentar

%d bloggers like this: