Kampen mod antibiotikaresistens er international

Kampen mod #antibiotikaresistens er international. Derfor er det positivt at regulering ensrettes i EU, så der kommer stramme regler for alle landende #sundpol #dkpol

EU skærper landmænds adgang til at bruge  
På grund af risikoen for resistens i behandlingen af mennesker vil EU 
indføre skrappere krav til, hvornår europæiske landmænd må anvende 
antibiotika til deres dyr. Danmark vil fortsat være en EU-duks.
Altinget 8. juni 2018

Skriv en kommentar