Start på KBU – Tips til kommende KBU’er

Som ny læge er jeg netop startet på min KBU, og her vil jeg dele nogle af de erfaringer jeg har fået gennem de første måneder af min KBU. Jeg håber kommende KBU’er måske kan få gavn af dem.

Når medicinstudiet er slut, er den første ansættelse som læge KBU’en. Selvom medicinstudiet har givet en god faglig baggrund, er det i virkeligheden først her du skal lære at være læge. Fra dag 1 forventes det at du er i stand til at deltage i arbejdet, og kan træffe lægefaglige beslutninger. Heldigvis er du ikke alene. På de fleste afdelinger er der seniorlæger, der gerne deler deres erfaringer og som du kan konferere dine patienter med.

Selve ansøgningen til KBU er noget du starter på allerede inden du er færdig med studiet. Universitetet giver dig som regel besked, og det plejer at være gennem universitetet du skal ansøge, og de vil så sørge for at ansøge på dine vegne hos Sundhedsstyrelsen.

Hvert år oprettes en lang række KBU forløb, som er de forskellige ansættelser du kan vælge imellem. Alle forløb varer 1 år, og er delt op i to halvår. Første halvår er på et sygehus, som regel på en medicinsk eller kirurgisk afdeling, og akut medicin vil være en del af opholdet. Andet halvår kan enten være på en anden sygehusafdeling, psykiatrisk afdeling eller i almen praksis.

Når du har ansøgt om at starte på KBU, vil du på et tidspunkt få et lodtrækningsnummer. Det skal du bruge når de mange KBU forløb bliver frigivet, fordi her skal du vælge hvilket forløb du gerne vil ansættes på. Det foregår efter tur, dvs. fra nummer 1 og opad. Hver person får ti minutter til at foretage dit valg og det foregår på Basislæge.dk. Du vil inden du skal træffe dit valg få mulighed for at logge ind og se hvilke forløb der findes.

Når du har valgt dit KBU forløb, vil du snart modtage en kontrakt på din ansættelse. Herudover vil du ca. 1 måned før du skal starte på en afdeling også modtage mere information om selve introduktionen. Der skal laves en introduktion fra afdelingen og du vil få tildelt en hovedvejleder som kan hjælpe dig under opholdet.

Hvad får min egentlig i løn på KBU?

Når du starter på din KBU, får du selvfølgelig lægeløn. Det er fastlagt i en overenskomst mellem Regionerne og Yngre læger hvad du skal have i løn. Udgangspunktet er at du får en grundløn, der pt. er 31.707 kroner før skat hver måned. Denne grundløn får du altså uanset hvad.

På afdelingen vil der være en skemalægger, der hver måned sætter dig på de forskellige vagter du skal tage. Vagtplanen for en måned skal du som minimum have 4 uger før, og når du er sat på en vagt, er det på de fleste afdelinger sådan, at hvis du gerne vil have fri på en dag hvor du har vagt, så skal du selv bytte. Hvis du gerne vil have fri en bestemt dag, skal du altså give din skemalægger besked i god tid i forvejen.

Udover grundlønnen får du en række ulempetillæg, der er tillæg for arbejde på dårlige tidspunkter, som for eksempel i weekenden eller nattevagter.

Skemalæggeren vil forsøge at planlægge så du i gennemsnit vil få 37 timer pr. uge over en bestemt normperiode. Denne normperiode kan afvige, men er typisk omkring 12 uger. Det betyder at du én uge kan blive sat til at arbejde 60 timer og så en anden uge måske kun 20 timer. Skemalæggeren må ikke planlægge overarbejde, så du kan ikke have over 37 timer i gennemsnit over denne normperiode. Overarbejde er altså som udgangspunkt noget du frivilligt skal melde dig til, og her vil du typisk få 50% mere i timeløn.

En af de ting jeg var overrasket over da jeg startede, var hvornår man får udbetalt de tillæg man har tjent. Du vil jo altid få udbetalt grundlønnen, men du skal altså ikke regne med at tillæg for nattevagter eller overarbejde udbetales med første lønseddel. Her får du kun grundlønnen.

Typisk får du ulempetillæg udbetalt for en bestemt lønperiode, så hvis du i starten har introduktion hvor du ikke får disse ulempetillæg, og lønperioden stopper tilfældigvis her, vil de ulempetillæg ikke blive udbetalt før næste måned. Overarbejdstillæg får du først udbetalt når normperioden er slut. Her har afdelingen mulighed for at udbetale det som overarbejde, eller alternativt sætte dig til at afspadsere. Afspadsering skal foregå fra normperioden er slut og så måneden ud plus den efterfølgende måned – men herefter skal du have pengene udbetalt.

Hvordan foregår feriepenge?

Feriepenge på din KBU foregår sådan, at du først ønsker ferie hos din skemalægger, der så planlægger du har fri her. Her vil der så blive fratrukket den del af din grundløn som svarer til denne ferie. Det kan være op til 6 uger årligt.Du vil altså få mindre i grundløn når du holder ferie.

I stedet skal du bede om at få feriepenge udbetalt via Feriekonto på Borger.dk. Her står de feriepenge du har optjent og du kan bede om at få dem udbetalt når du har ferie.

Husk at du kan ikke få feriepenge, før du har optjent dem. Du har dog stadig lov til at holde 6 ugers ferie, men så er det for egen regning. Dette er der nogle KBU’er der skal, fordi de måske ikke har haft et studiearbejde hvor de har optjent feriepenge.

De feriepenge du optjener på dit arbejde i 2018, vil først kunne udbetales fra ferieåret der starter maj 2019 og slutter april 2020. Udbetalingen kan tidligst ske en måned før du holder ferie, dvs. tidligst april 2019.

Dette var nogle af de praktiske ting om løn og feriepenge som jeg startede med at finde ud af da jeg startede på min KBU. Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive nedenunder, så vil jeg forsøge at svare. Ellers håber jeg du får et rigtig fedt KBU ophold.

Skriv en kommentar