Sundhedsstyrelsens redegørelse for PrEP behandlin…

Sundhedsstyrelsens redegørelse for PrEP behandling i Danmark.

Resume:

Sundhedsstyrelsen finder, at PrEP bør tilbydes i Danmark til en afgrænset, mindre målgruppe med højrisiko for hiv-smitte, og vil være et nødvendigt og tiltrængt farmakologisk supplement til den eksisterende forebyggelsesindsats, der fortsat skal have fokus på sikker sex, tidlig opsporing og effektiv behandling. Med indførelsen af PrEP i Danmark er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at man kan forvente et væsentligt fald i antallet af nysmittede, måske op imod en halvering. Sundhedsstyrelsen finder, at den stærke danske organisering på området kan sikre en hurtig og effektiv udrulning af tilbuddet med sikring af lige adgang på tværs af landet.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/998C3A64E5224E58B99715131DD5C909.ashx #dksund #hiv #PrEP

Skriv en kommentar