Svendborgsagen var en principiel sag der vedrører mange…

Svendborgsagen var en principiel sag, der vedrører mange yngre lægers hverdag. En hverdag hvor mundtlige ordinationer er en nødvendig del af hverdagen, og hvor det er urimeligt at straffe læger, hvis de glemmer at journalføre en mundtlig ordination. Vi må basere vores fejlhåndteringssystem på læring, ikke straf, og det understøtter også dagens dom fra Højesteret, hvor Svendborglægen lev frikendt.

Skriv en kommentar