Vi skal ikke være bange for Coronavirus i Danmark

Frygten for Coronavirus er pustet op i medierne. Risikoen for os i Danmark er formentlig meget lille, og derfor skal vi ikke være bange for Coronavirus i Danmark. Coronavirus er kommet på alles læber for tiden, og dagligt får vi nyheder om hvordan virussen har spredt sig til flere lande i verden. Men skal vi […]