Alt for mange patienter får PPI – Her skal vi seponere

Mange patienter får protonpumpehæmmere (PPI) fast – også selvom de ikke længere har brug for det. Derfor er det vigtigt løbende at overveje om der fortsat er indikation for det. Jeg har den seneste tid fået øget interesse i deprescribing, dvs. ved medicingennemgang overveje om noget af patienternes medicin stadig er nødvendig. Når jeg modtager […]

STOPP/START kriterier – Medicin til ældre

Ældre anvender ofte en del medicin, hvilket giver øget risiko for bivirkninger, interaktioner og uhensigtsmæssig medicinering. STOPP/START kriterierne kan være med til seponere unødvendig medicin. For tiden er der en del fokus på deprescribing af medicin, dvs. seponering af medicin der enten er uhensigtsmæssig eller ikke nødvendig. Seponeringslisten fra Sundhedsstyrelsen er en god retningslinje til […]