Sundhedsstyrelsens redegørelse for PrEP behandlin…

Sundhedsstyrelsens redegørelse for PrEP behandling i Danmark. Resume: “Sundhedsstyrelsen finder, at PrEP bør tilbydes i Danmark til en afgrænset, mindre målgruppe med højrisiko for hiv-smitte, og vil være et nødvendigt og tiltrængt farmakologisk supplement til den eksisterende forebyggelsesindsats, der fortsat skal have fokus på sikker sex, tidlig opsporing og effektiv… [Læs mere]