Udspil til mere integration og datadeling mellem sundhedssystemer

Udspil til mere integration og datadeling mellem sundhedssystemer #sundpol #dksund

Udspillet er struktureret i tre indsatsområder med en række konkrete tiltag:

  • Bedre datasikkerhed: Fokus på åbenhed om anvendelse af data, styrket fortrolighed om borgernes oplysninger og øget cyber- og informationssikkerhed.
  • Kvalitetsløft i behandling og forskning: Fokus på øget kvalitet og sammenhæng i patientforløbene på tværs af almen praksis, sygehuse og kommuner gennem bedre deling og brug af eksisterende data og gode rammer for forskning og life science
  • Tryg og tidssvarende lovgivningsramme: Fokus på at opdatere lovgivningen til en digital tidsalder, der understøtter digitalt samarbejde med og om patienten, og som skaber transparens om brugen af data.
Sundhed i fremtiden - Ansvarlig brug af data til gavn for patienten
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer i dag et 
sundhedsdataudspil, som skal understøtte, at de rigtige oplysninger er 
i de rigtige hænder på det rette tidspunkt, og at data bliver brugt til 
kvalitetsudvikling og forskning, samtidig med at sikkerheden styrkes.
Sundhedsministeriet 8. juni 2018

Skriv en kommentar